En case: På jagt efter overset guld

Et medie var under stort ressourcemæssigt pres og henvendte sig derfor for at få foretaget en arbejdsprocesanalyse. Konkret ønskede ledelsen at få undersøgt, om der "ligger noget guld på gangene, som vi hidtidig har overset", som det blev formuleret. Altså, om der kunne frigøres nogle ressourcer til at lave bedre journalistiske historier ved at omlægge arbejdsgange, nydefinere arbejdsfunktioner eller andet.

Analysen gik i gang og bestod af:
  • Interviews med ca. 15 udvalgte ledere og medarbejdere, som hver gav deres bud på, hvad der i dag var uhensigtsmæssigt og ideer til bedre ressorceforbrug
  • Observation af udvalgte steder i produktionen, hvor der var en formodning om, at der måske kunne frigøres ressourcer
  • Indsamling og bearbejdning af kvantitative data fra vagtplanlægning og andre tunge ressourceområder


Da arbejdet var færdigt, alle data var bearbejdet, fremlagde konsulenterne en analyse, der pegede på quick-wins og mere strategiske omlægninger. Ved realiseringen af quick-wins kunne der frigøres 3-6 årsværk. Ved lidt større omlægning af arbejdsprocessen kunne der frigøres yderligere 6-8 årsværk.


                                           
STORE FORANDRINGER • SMÅ FORANDRINGER • ANALYSER • 1 : 1 • KURSER • METODE • REFERENCE • HVEM ER VI • KONTAKT