En case: Justering af nyhedsmagasin

Et TV-magasinprogram har faldende seertal. Redaktionen og chefredaktionen har nogle ideer til, hvad der er galt, men de peger i flere retninger. Chefredaktionen briefer konsulenten på, hvad der er intentionen med programmet og programmets succeskriterier. Konsulenten udarbejder en analyse af fire udvalgte programmer på baggrund af disse pejlemærker. I fremlæggelsen præsenteres

     - Tre hovedårsager til problemerne
     - Eksempler på, hvor problemet kommer til udtryk
     - Konkrete bud på, hvad der skal ske for at programmet i højere        grad lever op til egne mål                                           
STORE FORANDRINGER • SMÅ FORANDRINGER • ANALYSER • 1 : 1 • KURSER • METODE • REFERENCE • HVEM ER VI • KONTAKT